Mentenanță matrițe injecție

Societatea noastră asigură mentenanță preventivă pentru matrițe de injecție termoplastice și termodure cu masa maximă 12,5 tone :

– verificare circuit răcire ( ulei, apă )

– verificare sistem cald ( bloc cald )

– verificare elemente aflate în mișcare ( bacuri, inserții, elemente de ghidare… )

– verificare plan de închidere

 

De asemenea, asigurăm mentenanță corectivă:

– reparația tuturor componentelor aflate în matriță : sudură, prelucrări CNC, EDM …

– ajustare, lustruire

– eliminare bavuri: refacere plan de închidere, refacere a închiderilor elementelor din matriță ( bacuri )

– lustruire suprafețe tehnice

– lustruire suprafețe clasa A

 

Realizăm modificări matrițe:

– modificare proiect 3D

– modificare desene 2D